แคชเชียร์
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • แคชเชียร์
รายละเอียดงาน :
 1. การรับชำระเงินจากลูกค้า
 2. ส่งเสริมการเพิ่มยอดขาย
 3. การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
รายละเอียดงาน :
 1. การบริหารงานบุคคล กำกับดูแล การจัดอัตรากำลังพนักงานหน่วยงานในสาขาให้เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
 2. การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารการขาย
 3. การบริหารจัดการต้นทุน COG , COL
 4. การบริหารคุณภาพ และการบริการ (GMP GSP)
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้จัดการสาขา
รายละเอียดงาน :
 1. การบริหารคน
 2. การบริหารงบประมาณ การเงิน และบริหารการขาย
 3. การบริหารต้นทุน
 4. การบริหารคุณภาพ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • พนักงานบริการ
รายละเอียดงาน :
 1. ต้อนรับทักทายแนะนำ ไต่ถาม จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์
 2. รับออเดอร์ คีย์ข้อมูลส่งออเดอร์ให้หน่วยงานต่างๆ
 3. เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม เก็บ/จัดโต๊ะ เดินบิล เก็บเงิน ทอนเงิน
 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่หน้าร้าน
 5. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GMP GSP
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • พนักงานเครื่องดื่ม
รายละเอียดงาน :
 1. เตรียมวัตถุดิบ ล้าง นั่น ตกแต่งวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน และทันเวลา
 2. จัดเก็บ แยกประเภท ตามอุณหภูมิที่กำหนด
 3. ทำเครื่องดื่มอย่างง่าย จัดของหวาน ตกแต่งไอศกรีม
 4. จัดภาชนะใส่เครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามมาตรฐานเครื่องดื่มแต่ละชนิด
 5. ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ สถานที่ตามมาตรฐาน GMP ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GMP
 6. นำเสนอการขายสินค้า และปฏิบัติตามคุณภาพ GMP
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • พนักงานขาย ร้านเบเกอรี่ชอพ
รายละเอียดงาน :
 1. เขียนหน้าเค้กสไลด์เค้กตัดเค้กชิ้น อบขนม ทำแซนวิช
 2. จัดวางขายสินค้า การขายสินค้าเตรียมบรรจุภัณฑ์ การล้างทำความสะอาดบันทึกการขาย
 3. บันทึกการขายสินค้าเครื่องPOS (รับ/ทอนเงิน และเก็บเงิน) จัดทำบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 4. การตรวจเช็คสินค้าของเหลือประจำวัน การเบิกของสโตร์สาขา ออกใบแทนเค้กการทำบัญชีเค้กเบื้องต้น
 5. มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอการขายสินค้า
 6. รู้อายุผลิตภัณฑ์ รู้จักและใช้อุปกรณ์ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบในหน่วยงานได้ถูกต้อง
 7. ปฏิบัติตามและบันทึกคุณภาพ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • พนักงานเบเกอรี่
รายละเอียดงาน :
 1. เตรียมสถานที่ ภาชนะ อุปกรณ์ จัดผลิตภัณฑ์ให้พร้อมขาย
 2. อบขนม เขียนหน้าเค้ก สไลด์เค้ก จัดเตรียมเค้กสั่งให้ลูกค้า มีความรู้เรื่องอายุผลิตภัณฑ์
 3. ขายผลิตภัณฑ์ (ให้บริการลูกค้า เชียร์ขาย) และนับสินค้าคงเหลือประจำวัน (รวบรวมใบสั่ง) ขนมประจำวัน แจ้งโรงงาน นับสินค้า และผลิตภัณฑ์คงเหลือประจำวัน รายเดือน)
 4. ดูแล ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ทำงาน
 5. ปฏิบัติตาม และบันทึกคุณภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มี.ค. 04, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • พนักงานครัว
รายละเอียดงาน :
 1. ปรุงอาหารอย่างง่าย ปรุงอาหารจานเดียว
 2. เตรียมวัตถุดิบ ล้าง นั่น ตกแต่งวัตถุดิบ ละลาย อุ่นวัตถุดิบจากครัวกลาง
 3. จัดเก็บ จำแนก บรรจุวัตถุดิบ จัดเก็บแยกประเภท ตามอุณหภูมิที่กำหนด
 4. ผสมน้ำซุป น้ำยำ เตรียมส่วนผสมพร้อมปรุง น้ำจิ้มอาหารต่างๆ
 5. ทำแซนวิช สลัด
 6. ทำความสะอาดวัตถุดิบ ภาชนะ อุปกรณ์ สถานที่ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน GMP
 7. ปฏิบัติตามคุณภาพ GMP
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก HRBP
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงาน RCA / สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนกับหน่วยงาน รวมถีงเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและนโยบายของบริษัท  และดำเนินการสรรหาและคัดเลือก, กระบวนการว่าจ้างและเอกสารสัญญาจ้างแรงงาน รวมถึงสัญญาจ้างทำของทั้งหมด, รวมถึงงานเกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลประจำปีของพนักงาน
 2. รับผิดชอบดำเนินการ เรื่องพนักงานสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ของพนักงาน, การสื่อสารภายในของบริษัทให้พนักงานรับรู้ (Internal Communication) และงานเบิกสวัสดิการต่างๆ ตามประกาศนโยบายของบริษัท  และงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ
 3. รับผิดชอบประสานเรื่องงานบริหารค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับเงินเดือนได้ตรงตามรอบเงินเดือนและถูกต้อง
 4. งานโปรเจ็คพิเศษ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาคัดเลือกบุคลากร/ การจัดการทรัพยากรบุคคล มาอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความรู้ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล, ความรู้ด้านงานพนักงานสัมพันธ์, ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 4. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาที่จำกัดได้, การแก้ไขปัญหาในงาน, ความคิดสร้างสรรค์
 5. มีประสบการณ์ทำงานในการใช้ระบบ HR System SAP, Humanica หรือระบบอื่นๆ
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-จัดหา
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจัดหาวัตถุดิบใหม่และปัจจุบันตาม Spec.ข้อกำหนดของ R&D หรือ หน่วยงานที่ขอรับบริการต่างๆโดยวัตถุดิบใหม่นี้ต้องมีคุณภาพผ่านการทดสอบจากหน่วยงานR&D หรือ หน่วยงานผู้ขอรับบริการเป็นสินค้าที่มีการจัดการด้านระบบคุณภาพปลอดภัยด้านอาหาร พร้อมรองรับการผลิตของสายการผลิตและทันการขายของสาขา S&P Restaurant ทั่วประเทศ
 2. จัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานคุณภาพหรือหน่วยงานผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ผู้ขายสามารถส่งมอบสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ทันการผลิตของสายการผลิต และจัดหาวัตถุดิบใหม่ทดแทนหรือสำรองวัตถุดิบเดิมที่ไม่ได้คุณภาพ
 3. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้ขายเพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตและประเมินผล Service Level Supplier ประจำเดือน
 4. การจัดหาสินค้าโดยประมูลเจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบผัก ,เนื้อสัตว์, Seafood โดยประมูลแบบ          E-Auction วัตถุดิบที่มีปริมาณการซื้อขายมากต่อปี , วัตถุดิบตามฤดูกาล และจัดทำสัญญาจองปริมาณการซื้อขายเสนอขออนุมัติจัดซื้อกับผู้บังคับบัญชา สรุปรายงานประจำเดือน Net Saving  , Spending Analysis และรายงานประจำสัปดาห์ Status Sourcing Food
 5. ดำเนินการจัดทำข้อมูลสินค้าใหม่ เพื่อขออนุมัติขึ้นผู้บังคับบัญชานำข้อมูลขึ้นระบบ Info Record SAP ให้ทันการออกใบสั่งซื้ออย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี สาขาการบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบอาหาร และเบเกอรี่ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 3. มีความรู้และทักษะในการบริหารต้นทุนการซื้อสินค้าของทีมจัดซื้อจัดหา ให้ได้ตาม KPI ที่บริษัทกำหนด
 4. มีความรู้พื้นฐานในการทำระบบ SAP ใน Module การจัดซื้อจัดหา
 5. มีทักษะในการเจรจาซื้อขาย และคัดเลือกผู้ขาย, สามารถแก้ไขและตัดสินใจปัญหาการจัดซื้อจัดหาให้ทันการผลิตและการขาย
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้จัดการ – ส่วนการตลาด เบเกอรี่
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. วางแผนและบริหารจัดการตลาดเบเกอรี่ ภายใต้งบประมาณและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ให้มียอดขาย เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. วางแผนและบริหารจัดการในเรื่องการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์ ธุรกิจดีลิเวอรี่ ให้มียอดขาย เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
 3. บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดเบเกอรี่ทุกกิจกรรม ให้เป็นไปตามงบประมาณที่บริษัทกำหนด
 4. ประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดำเนินงานแผนการตลาดร่วมกัน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี/ โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด 10 ปี และมีประสบการณ์บริหารจัดการมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, FMCG
 4. ความสามารถในการวางแผนงาน, ทักษะในด้านบริหารจัดการ, การวิเคราะห์, ทักษะการเป็นผู้นำ, มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจองค์กร การนำเสนอ
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้จัดการ – แผนกการตลาด บลูคัพ
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
รายละเอียดงาน :
 1. Bluecup Marketing & Package Drinks:
  • รับผิดชอบการเพิ่มยอดขาย การสร้างแบรนด์ และการเพิ่มจำนวนลูกค้าให้แก่แบรนด์บลูคัพ
  • รับผิดชอบการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมดื่มทุกประเภทในร้าน S&P
  • วางโครงการ นำเสนอแผนการตลาด ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล
  • ใช้หลักการตลาด Online & Offline โฆษณา ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายเพื่อให้สินค้าและยอดขายบรรลุตามเป้าหมาย
  • ให้ความสำคัญและรับฟังลูกค้า เข้าถึงหน้าร้านเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า นำมาวางแผนการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • หาโอกาสและช่องทางต่างๆในการเพิ่มยอดขายกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • นำเสนองานและแผนงานทั้งองค์ประกอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้น รวมถึงข้อมูลคู่แข่งและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจำหน่ายสินค้า
 2. New Product Development:
  • ศึกษา วิเคราะห์การตลาด จัดทำแผนงานในการพัฒนาสินค้าใหม่และนำสเนอแนวทาง
  • วางแผนการออกสินค้า ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และติดตามการออกสินค้าเพื่อให้สินค้าออกจำหน่ายตรงตามเวลา
  • ร่วมทำงานและวิจัยสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรายงานผลและแผนงาน
  • รับผิดชอบและดูแลติดตามและประเมินผลสินค้าใหม่ และแนวทางการจัดการต่างๆ
 3. Menu, Packaging, Display and all related responsible products and medias
  • ดูแลภาพลักษณ์ของสินค้า เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม รูปแบบเมนู สื่อต่างๆ สื่อส่งเสริมการขายให้มีรูปแบบมาตรฐาน
  • รับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ นำเสนอและพัฒนา
  • ติดตามข่าวสารจากคู่แข่ง ทันต่อสถานการณ์ และนำเสนอข้อมูลรายงาน
 4. Sales Report, Analysis and Budgeting Control
  • จัดทำประมาณการยอดขายและเป้าการขายของผลิตภัณฑ์
  • ทำรายงานยอดขายพร้อมผลวิเคราะห์และแนวทางในการเพิ่มยอดขาย
  • ควมคุมงบประมาณการตลาดให้ได้ประสิทธิภาพ
 5. Other Projects
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, FMCG
 4. ความสามารถในการวางแผนงาน, ทักษะในด้านบริหารจัดการ, การวิเคราะห์, ทักษะการเป็นผู้นำ, มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจองค์กร การนำเสนอ
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้จัดการ - แผนกการตลาด ร้าน S&P
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. นำเสนอแผนงานการตลาดและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาด ให้ตอบโจทย์เป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดฯในแต่ละปี
  • วางแผนเรื่องกิจกรรมการตลาดรายเดือน ผ่านช่องทางการขายร้านอาหารและเบเกอรี่ชอพ
  • วางแผนเรื่องสื่อโฆษณาออฟไลน์หรือออนไลน์ เพื่อให้เกิดรายได้และเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ สินค้าและการบริการในสายธุรกิจอาหาร
  • ขยายช่องทางการสินค้าและบริการ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 2. รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • วางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ของร้านอาหารและเบเกอรี่ชอพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
  • บริหารจัดการเรื่อง portfolio ที่แบ่งตามกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 3. วิเคราะห์ข้อมูล: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านสินค้าและบริการ รวมถึงช่องทางการขายต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับปัจจุบัน
 4. รายงานข้อมูลด้านกิจกรรมการตลาด สินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลคู่แข่งทางตรงและทางอ้อม
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการตลาด จากธุรกิจร้านอาหารและบริการมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล
 4. มีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์ และนำเสนองานได้ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะการประสานงานที่ดี
 5. มีความรู้พื้นฐานในด้านการใช้โปรแกรม Photoshop และใช้ MS Office (Excel, Power Point) ได้ในระดับดี
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้จัดการ – แผนกการตลาดธุรกิจค้าปลีก
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. Develop strategies by working with the marketing team to develop category specific business strategies that drive business results
 2. Develop go-to-market strategies and trade bundle, point of purchase (POP) materials for new product development (NPD) with ensuring timely and impactful execution at the point of sale (POS)
 3. Develop in-store deal/promotion and trade channel strategies ensuring that these are aligned with brand strategies
 4. Sales liaison to other functional groups by providing trade/sales inputs in the NPD process e.g., pack size, shelf ready packaging, launch timeline
 5. Drive alignment between marketing, operations and finance as well as sales leadership team
 6. Deliver transparent information and communication to the sales force teams with accounts and provide them with best practices and tools
 7. Manage monthly sales and marketing meetings to drive cross functional
คุณสมบัติ :
 1. Bachelor's or Master’s degree in business
 2. Minimum 5 years of experience in the FMCG Industry
 3. Having a cross functional experience such as in Marketing, Modern Trade or General Trade sales experience is added advantage
 4. Possess good leadership, interpersonal, influencing and presentation skill
 5. Microsoft office ( Word,Excel,Powerpoint) is excellent level
 6. Good problem-solving skills
ก.พ. 14, 2565
ตำแหน่งงาน :
 • ผู้แทนขาย ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนก – ผู้จัดการแผนก
สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
รายละเอียดงาน :
 1. วางแผนการตลาด และการขาย: วางแผนรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน สรุป, วิเคราะห์ผลงานการขายในแต่ละเดือนและควบคุมผลให้เป็นไปตาม บริษัท ตั้งเป้าหมายไว้
 2. เสนอขายผลิตภัณฑ์ใหม่ดูแลยอดขาย และ กำหนดยอดขาย
  • วางแผนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กับห้างสรรพสินค้า รวมถึงทำ Proposal เสนอสินค้าใหม่ในรูปแบบของ Presentation
  • ประมาณการยอดขายสินค้าแต่ละชนิด และติดตามผลให้เป็นไปตาม บริษัท ตั้งเป้าหมายไว้
  • ดูแล รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ของลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ดูแล
  • กำหนดเป้าหมายการขายรายปี,กำหนดเป้าหมายการขายแต่ละเดือน เพื่อตั้งเป้าขายกับทางการตลาด
 3. การดูแลยอดขาย และกำหนดเป้าหมาย
  • ดูแล รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ของลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ดูแล
  • ตรวจเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงาน
 4. การสรุปข้อสัญญาระหว่างปี  , การเจรจากับจัดซื้อของห้าง
  • เจรจาและสรุปข้อสัญญาระหว่างปีกับลูกค้าเพื่อมากำหนดยอดขาย และค่าใช้จ่ายของแต่กลุ่มลุกค้า
  • รับนโยบายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอขาย และเจรจากับห้างสรรพสินค้า
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานตามเป้าหมายภาพรวมของบริษัท ให้ลุล่วงสำเร็จตามกำหนด
คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด  หรือ สาขาบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง,ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย  3   ปีขึ้นไป ด้านธุรกิจค้าปลีก
 3. รู้ระบบ ขั้นตอนการทำงานของลูกค้าระดับองค์กร, รู้ตลาดคู่แข่ง ,  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,  มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี
 4. มีจิตวิทยาในการพูดโน้มน้าวสูงมีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง , มีทักษะในการขายดี , สามารถวิเคราะห์ และการประมาณการขายได้ดี , ทราบความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ส่งข้อมูลมาที่
ที่อยู่ :
เลขที่ 2034/100-103, 106-107 ชั้น 23 - 24 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์, ถ.เพชรบุรีตัดใหม่, แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10310