การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ทั้งระดับภายในประเทศและสากล รวมถึงรางวัลและความภาคภูมิใจ

S&P ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริ้นท์"
อ่านเพิ่มเติม
S&P ได้รับการรับรอง IPHA สร้างความมั่นใจ "โรงงานอาหาร และเบเกอรี่ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากโควิด-19"
อ่านเพิ่มเติม
S&P ติดอันดับ "หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564" สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลในทุกมิติ
อ่านเพิ่มเติม
S&P รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 2020
อ่านเพิ่มเติม
S&P ร่วมลงนามและรับโล่ประกาศเกียรติคุณใน "พิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ"
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศนียบัตรใน "พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ"
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล 3Rs Award รางวัล Zero Waste to Landfill Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับเหรียญทอง
อ่านเพิ่มเติม
เอส แอนด์ พี รับมอบประกาศนียบัตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน "เค้กกล้วยหอม"
อ่านเพิ่มเติม
เอส แอนด์ พี รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติ "องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ"
อ่านเพิ่มเติม
เอส แอนด์ พี รับมอบประกาศนียบัตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน "บัตเตอร์เค้กวานิลลา"
อ่านเพิ่มเติม