SET
SNP 15.50 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.40(-2.52%)
อัพเดตล่าสุด:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
29,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท '000')
449,010
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 18.30
ราคาเปิด
15.70
วันก่อนหน้า
15.90
สูงสุด
15.70
ต่ำสุด
15.10