งบการเงินไตรมาส 1/2565
ไฟล์ PDF : 454.38 KB
งบการเงินประจำปี 2564
ไฟล์ PDF : 1008.91 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2564
ไฟล์ PDF : 463.15 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2564
ไฟล์ PDF : 528.32 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2564
ไฟล์ PDF : 398.96 KB
งบการเงินประจำปี 2563
ไฟล์ PDF : 1.33 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2563
ไฟล์ PDF : 1017.68 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2563
ไฟล์ PDF : 882.96 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2563
ไฟล์ PDF : 745.76 KB
งบการเงินประจำปี 2562
ไฟล์ PDF : 1.35 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2562
ไฟล์ PDF : 881.16 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2562
ไฟล์ PDF : 687.65 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2562
ไฟล์ PDF : 610.99 KB
งบการเงินประจำปี 2561
ไฟล์ PDF : 609.21 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2561
ไฟล์ PDF : 410.42 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2561
ไฟล์ PDF : 461.96 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2561
ไฟล์ PDF : 835.89 KB
งบการเงินประจำปี 2560
ไฟล์ PDF : 616.3 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2560
ไฟล์ PDF : 1.06 MB
งบการเงินไตรมาส 2/2560
ไฟล์ PDF : 677.74 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2560
ไฟล์ PDF : 384.32 KB
งบการเงินประจำปี 2559
ไฟล์ PDF : 1.62 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2559
ไฟล์ PDF : 527.38 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2559
ไฟล์ PDF : 460.16 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2559
ไฟล์ PDF : 346.82 KB
งบการเงินประจำปี 2558
ไฟล์ PDF : 680.62 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2558
ไฟล์ PDF : 570.36 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2558
ไฟล์ PDF : 881.26 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2558
ไฟล์ PDF : 759.67 KB
งบการเงินประจำปี 2557
ไฟล์ PDF : 1.11 MB
งบการเงินไตรมาส 3/2557
ไฟล์ PDF : 439.82 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2557
ไฟล์ PDF : 914.41 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2557
ไฟล์ PDF : 396.7 KB
งบการเงินประจำปี 2556
ไฟล์ PDF : 613.19 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2556
ไฟล์ PDF : 452.98 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2556
ไฟล์ PDF : 447.29 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2556
ไฟล์ PDF : 360.56 KB
งบการเงินประจำปี 2555
ไฟล์ PDF : 489.51 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2555
ไฟล์ PDF : 363.95 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2555
ไฟล์ PDF : 339.01 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2555
ไฟล์ PDF : 331.7 KB
งบการเงินประจำปี 2554
ไฟล์ PDF : 464.4 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2554
ไฟล์ PDF : 403.15 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2554
ไฟล์ PDF : 391.1 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2554
ไฟล์ PDF : 341.43 KB
งบการเงินประจำปี 2553
ไฟล์ PDF : 365.34 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2553
ไฟล์ PDF : 331.75 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2553
ไฟล์ PDF : 323.55 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2553
ไฟล์ PDF : 294.26 KB
งบการเงินประจำปี 2552
ไฟล์ PDF : 325.37 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2552
ไฟล์ PDF : 253.99 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2552
ไฟล์ PDF : 251.92 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2552
ไฟล์ PDF : 236.06 KB
งบการเงินประจำปี 2551
ไฟล์ PDF : 271.56 KB
งบการเงินไตรมาส 3/2551
ไฟล์ PDF : 269.83 KB
งบการเงินไตรมาส 2/2551
ไฟล์ PDF : 254.22 KB
งบการเงินไตรมาส 1/2551
ไฟล์ PDF : 231.37 KB