ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ เปิดให้บริการอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศมายาวนานกว่า 49 ปี กว่า 517 สาขา มีร้านอาหารเครือ อาทิ ร้านอาหารเอสแอนด์ พี ร้านเอสแอนด์ พี เบเกอรี่ชอพ กาแฟบลูคัพ ร้านอาหารภัทรา ร้านอาหาร Grand Seaside, Patio, Umenohana, Maisen, SNP Cake Studio, บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ร้านอาหารในโซนเอเชีย และยุโรปอีกมากมายทั้งยังมีโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งและโรงงานเบเกอรี่อีก 3 โรงงาน

องค์กรของเราเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีพนักงานประจำและชั่วคราว มากกว่า 6,000 อัตรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาและก้าวเดินไปอย่างมั่นคง มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทุกปี เราจึงอยากเชิญผู้ที่สนใจ เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันสมัครงานในตำแหน่ง ต่างๆ ที่สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีดังนี้

สวัสดิการและผลประโยชน์

ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพกลุ่ม
ค่าดอกเบี้ย
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันการเดินทาง
ค่าเดินทาง
การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สิทธิ์ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์
เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น การศึกษาบุตร, กรณีถึงแก่กรรม
เงินสงเคราะห์ต่างๆ