S&P ขยายช่องทางการจำหน่ายอาหารแช่แข็ง และขนมหวานแบรนด์ S&P Quick Meal ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น โดยในปี 2563 S&P ได้รับตราสัญลักษณ์ "Thai SELECT" สำหรับสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูป จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตราสัญลักษณ์ "Thai SELECT" ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ภายใต้สโลแกน "อาหารไทยต้อง Thai SELECT"

ธุรกิจส่งออก