ให้บริการเบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ แซนด์วิช ขนมปัง อบสดใหม่ทุกวัน โดยร้านเบเกอรี่ S&P จะเปิดในแหล่งชุมชน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย และเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ S&P

ร้านเบเกอรี่ S&P