S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โรงพยาบาลสมิติเวช

พิเศษ!! สำหรับบัตรสมาชิก S&P Joy Card รับสิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษจากโรงพยาบาลสมิติเวช

 

โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมประเมินสุขภาพอย่างละเอียด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อายุรศาสตร์ผู้สูงวัย ราคา 3,100 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

**เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น

 

โปรแกรมที่ 2 

วัคซีนไข้เลือดออก จำนวน 3 เข็ม ราคา 9,600 บาท (ไม่รวมค่าแพทย และค่าบริการโรงพยาบาล) 

**เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น

 

เงื่อนไข 

  • แสดงบัตร S&P Joy Card ก่อนเข้ารับบริการ
  • สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 020-222-2222 

 

1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2560