S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

โรงพญาบาลพญาไท 2

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P Joy Card ประหยัด 50% เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ S&P Exclusive ที่โรงพยาบาลพญาไท 2

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด