S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

วันพุธ - ปีไก่ ยังลดให้ 20%

ทุกวันพุธ ลด 20% เฉพาะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ร่วมรายการเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก S&P NEW JOY CARD เฉพาะเค้กปอนด์ ลด 15% ทุกวัน

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560