S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

News & Activities

พิธีมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

พิธีมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

เอส แอนด์ พี ได้รับรางวัล “International Innovation Awards 2017” (IIA 2017)

เอส แอนด์ พี ได้รับรางวัล “International Innovation Awards 2017” (IIA 2017)

เอส แอนด์ พี จัดกิจกรรม “ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

เอส แอนด์ พี จัดกิจกรรม “ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ”

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

ผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

Happy Healthy with S&P

Happy Healthy with S&P

S&P Kitchen for Kids ปี 8

S&P Kitchen for Kids ปี 8

แจ๋วบอกรักแม่ Workshop by S&P ณ ร้าน SNP HEAD QUARTER

แจ๋วบอกรักแม่ Workshop by S&P ณ ร้าน SNP HEAD QUARTER

เอส แอนด์ พี สานต่อโครงการ "เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9"

เอส แอนด์ พี สานต่อโครงการ "เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 9"

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

เอส แอนด์ พี จัดอบรมหลักสูตรอาหาร “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”

คุณภัทรา ศิลาอ่อน เข้ารับรางวัลนักการตลาด

คุณภัทรา ศิลาอ่อน เข้ารับรางวัลนักการตลาด

S&P Healthy Workshop

S&P Healthy Workshop

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี ๒๕๕๙

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ อินทรีย์ ก้าวไกล

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี

พิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี