หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

SET: SNP
ราคาล่าสุด
15.70 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20(1.29%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,900

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม
5,066 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564
รายได้รวม
4,913 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564
กำไรสุทธิ
340 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564
สัดส่วนรายได้ตามช่องทางการจัดจำหน่ายปี 2564
ร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
83.4%
ขายส่งอาหารและ เบเกอรี่สำเร็จรูป
12.8%
ร้านอาหารในต่างประเทศ
3.8%

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร: 02 785 4000
เว็บไซต์: www.snpfood.com/investor
อีเมล: irsnp@snpfood.com