S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Coffee Butter Sponge Cake

เค้กสปันจ์เนยกาแฟ


เนื้อเค้กสปันจ์เนยรสกาแฟเนื้อนุ่ม สลับชั้นด้วยครีมกาแฟหอมกรุ่น

ขนาด 2-5 ปอนด์ 

เนื้อเค้ก 

สปันจ์เนยกาแฟ

 

 

*กรุณาสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน*