สถานที่ปฏิบัติธรรม
บ้านไรวา

สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านไรวา

ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จำนงค์ ไรวา ได้มอบบ้านไรวา ที่ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านซึ่งสร้างโดยคุณพ่อสุริยน ไรวา ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป็นครั้งแรก โดยได้เรียนเชิญคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย มาเป็นผู้เปิดหลักสูตรอบรม บ้านไรวาได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม่ต่ำกว่า 10 หลักสูตรต่อปี เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้ฝึกพัฒนาจิตให้มีความมั่นคงทางอารมณ์นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมร่วมกับพนักงานของบริษัทได้
กำหนดการปี 2565
คอร์สอบรม “พัฒนาจิตตาม แนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย” 8 วัน
คอร์สอบรม “พัฒนาจิตตาม แนวคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย” 4 วัน
คอร์ส“เจริญสติ – สัมปชัญญะ” ตามแนว รศ.จำเนียร ช่วงโชติ 3 วัน 2 คืน
คอร์สสมถะวิปัสสนาภาคปฏิบัติ 9 วัน 8 คืน
คอร์สวิถีโสดาบัน 3 วัน 2 คืน

ข้อมูลการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา

ผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติธรรมที่บ้านไรวา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครเข้าร่วมได้ที่
โทร :
0-2785-4000 ต่อ 113
แฟกซ์ :
0-2785-4040
อีเมล :
vipassana@snpfood.com