แคชเชียร์
Mar 04, 2022
Job Title :
 • แคชเชียร์
Job Description :
 1. การรับชำระเงินจากลูกค้า
 2. ส่งเสริมการเพิ่มยอดขาย
 3. การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
Job Description :
 1. การบริหารงานบุคคล กำกับดูแล การจัดอัตรากำลังพนักงานหน่วยงานในสาขาให้เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ
 2. การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารการขาย
 3. การบริหารจัดการต้นทุน COG , COL
 4. การบริหารคุณภาพ และการบริการ (GMP GSP)
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • ผู้จัดการสาขา
Job Description :
 1. การบริหารคน
 2. การบริหารงบประมาณ การเงิน และบริหารการขาย
 3. การบริหารต้นทุน
 4. การบริหารคุณภาพ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • พนักงานบริการ
Job Description :
 1. ต้อนรับทักทายแนะนำ ไต่ถาม จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์
 2. รับออเดอร์ คีย์ข้อมูลส่งออเดอร์ให้หน่วยงานต่างๆ
 3. เสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม เก็บ/จัดโต๊ะ เดินบิล เก็บเงิน ทอนเงิน
 4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ สถานที่ พื้นที่หน้าร้าน
 5. ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GMP GSP
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • พนักงานเครื่องดื่ม
Job Description :
 1. เตรียมวัตถุดิบ ล้าง นั่น ตกแต่งวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน และทันเวลา
 2. จัดเก็บ แยกประเภท ตามอุณหภูมิที่กำหนด
 3. ทำเครื่องดื่มอย่างง่าย จัดของหวาน ตกแต่งไอศกรีม
 4. จัดภาชนะใส่เครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตรงตามมาตรฐานเครื่องดื่มแต่ละชนิด
 5. ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ สถานที่ตามมาตรฐาน GMP ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ GMP
 6. นำเสนอการขายสินค้า และปฏิบัติตามคุณภาพ GMP
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • พนักงานขาย ร้านเบเกอรี่ชอพ
Job Description :
 1. เขียนหน้าเค้กสไลด์เค้กตัดเค้กชิ้น อบขนม ทำแซนวิช
 2. จัดวางขายสินค้า การขายสินค้าเตรียมบรรจุภัณฑ์ การล้างทำความสะอาดบันทึกการขาย
 3. บันทึกการขายสินค้าเครื่องPOS (รับ/ทอนเงิน และเก็บเงิน) จัดทำบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 4. การตรวจเช็คสินค้าของเหลือประจำวัน การเบิกของสโตร์สาขา ออกใบแทนเค้กการทำบัญชีเค้กเบื้องต้น
 5. มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอการขายสินค้า
 6. รู้อายุผลิตภัณฑ์ รู้จักและใช้อุปกรณ์ ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบในหน่วยงานได้ถูกต้อง
 7. ปฏิบัติตามและบันทึกคุณภาพ
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • พนักงานเบเกอรี่
Job Description :
 1. เตรียมสถานที่ ภาชนะ อุปกรณ์ จัดผลิตภัณฑ์ให้พร้อมขาย
 2. อบขนม เขียนหน้าเค้ก สไลด์เค้ก จัดเตรียมเค้กสั่งให้ลูกค้า มีความรู้เรื่องอายุผลิตภัณฑ์
 3. ขายผลิตภัณฑ์ (ให้บริการลูกค้า เชียร์ขาย) และนับสินค้าคงเหลือประจำวัน (รวบรวมใบสั่ง) ขนมประจำวัน แจ้งโรงงาน นับสินค้า และผลิตภัณฑ์คงเหลือประจำวัน รายเดือน)
 4. ดูแล ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ทำงาน
 5. ปฏิบัติตาม และบันทึกคุณภาพ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Mar 04, 2022
Job Title :
 • พนักงานครัว
Job Description :
 1. ปรุงอาหารอย่างง่าย ปรุงอาหารจานเดียว
 2. เตรียมวัตถุดิบ ล้าง นั่น ตกแต่งวัตถุดิบ ละลาย อุ่นวัตถุดิบจากครัวกลาง
 3. จัดเก็บ จำแนก บรรจุวัตถุดิบ จัดเก็บแยกประเภท ตามอุณหภูมิที่กำหนด
 4. ผสมน้ำซุป น้ำยำ เตรียมส่วนผสมพร้อมปรุง น้ำจิ้มอาหารต่างๆ
 5. ทำแซนวิช สลัด
 6. ทำความสะอาดวัตถุดิบ ภาชนะ อุปกรณ์ สถานที่ให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน GMP
 7. ปฏิบัติตามคุณภาพ GMP
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Feb 14, 2022
Job Title :
 • HRBP Supervisor – Assistant Section Manager level
Location :
 • RCA Office / S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Responsibility for manpower analysis and planning with the department as well as being a consultant to the department for the jobs to achieve the company’s goals and policies. Also, undertake the recruitment and selection, employment process and worker employment contract documents, including the contractions for production of goods to order as well as annual employee evaluation job.
 2. Responsibility for taking action about employee relations and employee relations activities, internal communication of the company to employees (Internal Communication) and requests for welfare benefits according to the company's announced policy as well as jobs related to various laws and regulations
 3. Responsibility for coordinating the work of wage management and various benefits so that employees receive salaries according to salary cycle and correctly.
 4. Special project jobs and other tasks assigned
Qualification :
 1. Bachelor's degree in Human Resource Management or others related
 2. At least 2 years of working experience in recruiting and selecting personnel / human resource management
 3. Have knowledge of human resource management, knowledge of employee relations, knowledge of labor legislation.
 4. Proficiency in interpersonal relations and communication. Be able to work under pressure and time constraints, job problem- solving, creativity.
 5. Working experience in HR System SAP, Humanica or other systems
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Procurement Senior staff - Section Manager
Location :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Supervise subordinates to procure new and current raw materials according to Spec. of R&D or departments that request services. These new raw materials must be quality tested by the R&D department or the service-requesting departments, are products with food safety quality system management ready to support the production line’s manufacture and keep up with the sales of S&P Restaurant branches nationwide.
 2. Manage to solve raw material quality problems together with subordinates and quality department or service-requesting departments so as to enable the vendors to deliver quality products according to specified standards, keep up with the production line’s manufacture and procure new raw materials to replace or reserve for the old raw materials of not good quality.
 3. Supervise subordinates, select the vendors to obtain the competent suppliers for supporting sustainable business growth in the future and assess the monthly Service Level Supplier.
 4. Procure goods by bidding, negotiating for the prices of vegetables, meat, Seafood raw materials by E-Auction, raw materials with large trading volumes per year, seasonal raw materials and prepare the contracts to reserve the trading volumes, propose, request approval of supervisors to purchase. Summarize monthly Net Saving report, Spending Analysis and weekly Status Sourcing Food report. 
 5. Proceed to create new product information to request approval of supervisors. Bring information into Info Record SAP system to keep up with the issuing of purchase orders correctly.
Qualification :
 1. Bachelor's degree in Administration or other related fields
 2. At least 3-year experience in purchase, procurement of raw materials for food and bakery
 3. Have knowledge and skills in managing the cost of purchasing products of the procurement team according to KPI set by the company.
 4. Have basic knowledge of SAP system in Procurement Module.
 5. Have skills in negotiating trade and selecting the vendors. Be able to resolve and decide procurement problems to keep up with production and sales.
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Marketing Department Manager – Bakery
Location :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Plan and manage the bakery market under the company's budget and strategic plans to achieve sales in line with the company’s targets and policies.
 2. Plan and manage online, offline marketing, delivery business to achieve sales according to the company’s goals and policies.
 3. Manage and control expenses of all bakery marketing activities to accord with the budget set by the company.
 4. Liaise and work with the units inside and outside the organization to undertake marketing plans together for maximum work efficiency and effectiveness.
 5. Other tasks assigned
Qualification :
 1. Bachelor's degree / Master's degree in Marketing, Business Administration or other related fields
 2. Ten years of working experience in marketing and at least 5 years of management experience
 3. Have knowledge and experience of working in food and beverage business marketing, FMCG.
 4. Competency in work planning, management skills, analytical, leadership skills. Have knowledge of corporate business, presentation.
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Marketing Section Manager – Blue Cup
Location :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Bluecup Marketing & Package Drinks:
  • Be responsible for increasing sales, branding and increasing the number of customers for Blue Cup brand.
  • Be responsible for increasing sales of all types of ready-to-drink beverage products in S&P shops.
  • Establish the projects, present marketing plans, products, packaging and various activities related to products under supervision.
  • Apply the principles of Online & Offline marketing, advertising, publicity and sales promotions so that products and sales achieve the goals.
  • Attach importance to and listen to customers, access the shopfronts to understand customer behavior for use to plan marketing in order to build customers’ satisfaction.
  • Seek the opportunities and channels to increase sales of product groups under responsibility and work with relevant departments efficiently.
  • Present the works and work plans as a whole from the beginning to the end, including competitor information and other information related to product development and distribution.
 2. New Product Development:
  • Study and analyze marketing. Make work plans for new product development and present guidelines.
  • Plan the release of products. Work with various departments and monitor the release of products in order that products are released on time.
  • Join in working and product research with relevant departments. Also, report the results and work plans.
  • Be responsible for and deal with, monitor as well as evaluate new products and various management approaches.
 3. Menu, Packaging, Display and all related responsible products and medias
  • Look after the image of products, beverage counters, menu models, various media, promotional media to achieve standard form.
  • Be responsible for the packaging of related products. Study information, analyze the form of packaging, present and develop.
  • Follow news from competitors, keep up with the situation and present report data.
 4. Sales Report, Analysis and Budgeting Control
  • Prepare sales estimates and sales targets of products.
  • Make sales reports, along with analysis results and approaches for increasing sales.
  • Control the marketing budget for efficiency.
 5. Other Projects
Qualification :
 1. Bachelor's degree in Marketing, Business Administration or other related fields
 2. At least 5 years of working experience in marketing 
 3. Have knowledge and experience of working in food and beverage business marketing, FMCG.
 4. Competency in work planning, management skills, analytical, leadership skills. Have knowledge of corporate business, presentation.
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Marketing Section Manager – S&P Restaurant
Location :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Present marketing plans and develop marketing efficiency so as to meet the goals set by the company each year.
  • Plan monthly marketing activities through restaurant and bakery shop sale channels.
  • Plan offline or online advertising media to generate incomes and build awareness of brand, products and services in the food business.
  • Expand the channels for products and services to reach target customers quickly.
 2. Be responsible for planning to develop food products so as to keep up with the ever-changing demands of different customer groups.
  • Plan to develop new products of restaurants and bakery shops to meet the needs of different customer groups.
  • Manage portfolios that are divided by different customer groups regarding products and prices suitable for the needs of each customer group.
 3. Analyze data: Analyze statistical data on products and services, including various sales channels in order to plan for developing, improving marketing strategies to keep up with the present.
 4. Report information on marketing activities, products and services, including direct and indirect competitor information.
Qualification :
 1. Bachelor's degree in Business Administration, Marketing or other related fields
 2. Working experience of at least 3 years in marketing management from restaurant and service business
 3. Have skills in management, planning, data analysis.
 4. Sense of responsibility, creativity and good work presentation. Be able to work under pressure. Have good interpersonal relations, coordination skills.
 5. Good basic knowledge of Photoshop and MS Office (Excel, Power Point)
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Trade Marketing Section Manager – Department Manager level
Location :
 • สำนักงานใหญ่ S&P อาคารอิตัลไทย ชั้น 23
Job Description :
 1. Develop strategies by working with the marketing team to develop category specific business strategies that drive business results
 2. Develop go-to-market strategies and trade bundle, point of purchase (POP) materials for new product development (NPD) with ensuring timely and impactful execution at the point of sale (POS)
 3. Develop in-store deal/promotion and trade channel strategies ensuring that these are aligned with brand strategies
 4. Sales liaison to other functional groups by providing trade/sales inputs in the NPD process e.g., pack size, shelf ready packaging, launch timeline
 5. Drive alignment between marketing, operations and finance as well as sales leadership team
 6. Deliver transparent information and communication to the sales force teams with accounts and provide them with best practices and tools
 7. Manage monthly sales and marketing meetings to drive cross functional
Qualification :
 1. Bachelor's or Master’s degree in business
 2. Minimum 5 years of experience in the FMCG Industry
 3. Having a cross functional experience such as in Marketing, Modern Trade or General Trade sales experience is added advantage
 4. Possess good leadership, interpersonal, influencing and presentation skill
 5. Microsoft office ( Word,Excel,Powerpoint) is excellent level
 6. Good problem-solving skills
Feb 14, 2022
Job Title :
 • Sales Representative at Assistant Department Manager – Department Manager (Key Account)
Location :
 • S&P Head Office, Italthai Building, 23rd Floor
Job Description :
 1. Marketing and sales planning: Plan monthly sales promotion, summarize, analyze monthly sales performance and control the performance according to the company's set goals.
 2. Offer new products, deal with sales and set sales.
  • Plan to offer new products for department stores and make Proposal to offer new products in the form of Presentation.
  • Estimate sales of each product and monitor the results to accord with the company’s set   goals.
  • Take responsibility for sales to meet the specified goals of customers and product groups under supervision.
  • Set annual sales goals, set monthly sales goals in order to set sales targets with marketing department.
 3. Supervising sales and setting the goals
  • Take responsibility for sales to meet the specified goals of customers and product groups under supervision.
  • Visit the customers and make the report.
 4. Concluding the contracts during the year, negotiating with the purchase section of department stores
  • Negotiate and conclude the contracts during the year with customers so as to set sales and expenses of each customer group.
  • Accept the policy on products to be offered for sale and negotiate with department stores.
 5. Other tasks as assigned:   Work according to the company’s overall goals for
  accomplishment as specified.
Qualification :
 1. Bachelor's degree in Marketing or related Business Administration, no gender restrictions, age of 25 years or more
 2. Experience of at least 3 years in retail business
 3. Knowledge of the system, work process of corporate customers, knowledge ofcompeting markets, creativity, good knowledge of the company's products
 4. Highly persuasive speech psychology, high negotiation skills, good sales skills, proficiency in analysis and estimation of sales, awareness of the competitors’ movements

S&P Syndicate Public Company Limited

Send Information to
Address :
2034/100-103, 106-107 Italthai Building, Floor 23-24, New Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310