'เอส แอนด์ พี' ร่วมกับ 'กรมราชทัณฑ์' จัดโครงการ "S&P อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม"

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นำทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร-เบเกอรี่-เครื่องดื่ม จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 49 ปี เพื่อแบ่งปันความรู้สู่สังคม ผ่านโครงการ "S&P อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม" ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ ให้มีทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ สามารถนำไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

S&P ดำเนินโครงการ "S&P อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม" มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ S&P ได้เดินสายเข้าอบรมความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง ได้แก่ อบรมหลักสูตรอาหาร "ราดหน้าหมูหมัก" ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี อบรมหลักสูตรเบเกอรี่ "การแต่งหน้าเค้ก" ณ เรือนจำกลางคลองเปรม และอบรมหลักสูตรเครื่องดื่ม "การชงเครื่องดื่ม" ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

S&P ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทย ด้วยการมอบโอกาสที่ดีแก่คนในสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน