S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

Ldc สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Joy Card

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก S&P Joy Card 


1.  รับบริการตรวจสุขภาพฟันฟรี! 

2. รับส่วนลด 20% สำหรับทันตกรรมขูด อุด ถอน


ระยะเวลา : 1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 61 


เงื่อนไข
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมาย โทร. 02-789-3050
- แสดงบัตร S&P Joy Card หรือ S&P Mobile App ก่อนเข้ารับบริการ 
- สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก S&P Joy Card 1 ท่าน / 1สิทธิ์ 
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด