S&P
  • ไทย
  • Call Center 1344

ELDERFLOWER COFFEE.

เอลเดอร์ฟลาวเวอร์โคลด์บรูว์ ที่เติมความหอมของดอกเอลเดอร์ ดอกไม้ป่าแถบโรมาเนีย

ช่วยเพิ่มความสดชื่นและกลิ่นหอม ให้กับกาแฟสกัดเย็นมากยิ่งขึ้น