1. คลับแซนวิช
CLUB SANDWICH

145.-
2. กริลด์ทูน่าชีส
GRILLED TUNA & CHEESE

135.-
3. แซนวิชกริลแฮม & ชีส
HAM & CHEESE GRILLED SANDWICH

135.-
4. สลัดแซลมอนย่าง
GRILLED SALMON SALAD

175.-
5. สลัดไก่อบ
ROAST CHICKEN SALAD

185.-
6. สลัดไก่ย่างเทอริยากิ
CHICKEN TERIYAKI SALAD

145.-
7. สลัดซีซาร์
CAESAR SALAD

135.-
8. สลัดกุ้งทอด
PRAWN CUTLET SALAD
165.-