1. ออมเลท+เบคบีน+ไส้กรอก/แฮม/เบคอน
OMELETTE+BAKED BEAN + SAUSAGE / HAM / BACON

175.-
2. ไข่ดาว+เบคบีน+ไส้กรอก/แฮม/เบคอน
FRIED EGGS+BAKED BEAN + SAUSAGE / HAM / BACON

175.-
3. โจ๊กหมูคูโรบูตะ / ไก่
KUROBUTA MINCED PORK / MINCED CHICKEN CONGEE

105.- / 95.-
4. ออมเลทผักโขม+เบคบีน+ไส้กรอก/แฮม/เบคอน
SPINACH OMELETTE + BAKED BEAN + SAUSAGE / HAM /
BACON

175.-
5. เกี๊ยวกุ้งน้ำ
PRAWN WONTON SOUP

95.-
6. ข้าวต้มปลา / กุ้ง
FISH / PRAWN RICE SOUP

95.- / 105.-
7. ครัวซองท์ เนย / แยม
CROISSANT / BUTTER / JAM

55.-
8. ขนมปังปิ้งเนย / แยม
BREAD / BUTTER / JAM

55.-