1. ยำวุ้นเส้นเห็ดโคนญี่ปุ่น
SPICY GLASS NOODLE W/ JAPANESE MUSHROOM

115.-
2. ข้าวผัดหนำเลี๊ยบทรงเครื่อง
BLACK OLIVES FRIED RICE

115.-
3. เส้นจันท์ผัดไทย
VEGETARIAN THAI STYLE FRIED RICE NOODLE

115.-
4. ผัดฮ่องเต้น้อยเห็ดหอม
STIR-FRIED CHINESE GREEN & SHIITAKE IN OYSTER SAUCE

125.-
5. แกงป่าเห็ดโคนญี่ปุ่น
JAPANESE MUSHROOM JUNGLE CURRY

125.-
6. ผัดเห็ดรวมมิตรน้ำมันหอย
ASSORTED MUSHROOM IN OYSTER SAUCE

125.-