เอส แอนด์ พี เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 8


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “S&P เติมรอยยิ้มให้กัน ปี 8” ร่วมมือกับกองทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ทางทะเลให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน