มอบรางวัล S&P Joy Card Top Spender


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "S&P Joy Card Top Spender" เพื่อขอบคุณสมาชิกที่มียอดซื้อสูงสุด ในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัล  จากบริษัท อิเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เตาอบไมโครเวฟตั้งโต๊ะ รุ่น EMS3477X จำนวน 10 รางวัล  โดยมี  คุณภัทรา ศิลาอ่อน  ประธานกรรมการ และ  คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และ คุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิเลคโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล