S&P ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปี 2555 และ 2556


S&P ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภท "การบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว" ประจำปี 2555 และ 2556 จากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สาขา สุวรรณภูมิ ดอนเมือง แกรนด์ซีไซด์ศรีราชา ชะอำ หัวหิน เซ็นทรัลขอนแก่น เซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่ เซ็นทรัลภูเก็ต เซ็นทรัลสุราษฏร์ธานี เซ็นทรัลอุบลราชธานี และเซ็นทรัลเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้