ภาพกิจกรรม S&P Summer Camp 2014


สมาชิก S&P Joy Kids  ร่วมกิจกรรม S&P Summer Camp 2014  “ฝึกจิต บริหารกาย ในสวนขวัญ” ณ บ้านสวนขวัญ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา