ภาพกิจกรรม S&P Joy Card Joy Movie: The Railway Man


S&P ชวนสมาชิกบัตร Joy Card และ Joy Kids ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง "The Railway Man แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแคว" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557  ณ โรงภาพยนตร์ SFW Central World