บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม


มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู แบงคอก เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก