บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ


โดยเปิดตัวในงาน  THAILAND RESEARCH EXPO 2016 ภายในพิธีเปิดงาน คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร และ คุณกำธร ศิลาอ่อน รองผจก.ใหญ่อาวุโสสายการผลิต และซัพพลายเชนได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ที่ผ่านมา