งานมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ และขอบคุณพนักงาน S&P ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในพาราลิมปิก เกมส์ 2016


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดงาน "มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ และขอบคุณพนักงาน S&P ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในพาราลิมปิก เกมส์ 2016"  ณ ร้าน เอส แอนด์ พี สาขาสวนหลวง ร.๙ งานนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณ และแสดงความยินดีให้กับพนักงาน เอส แอนด์ พี ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เดินทางไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก เกมส์ 2016 ระหว่างวันที่ 8-18 กันยายน 2016 ที่นครริโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนา พร้อมทั้งให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 
ปัจจุบัน เอส แอนด์ พี มีจำนวนนักกีฬาผู้พิการทั้งหมด 48 คน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 ของหน่วยงานเอกชน ที่มีพนักงานนักกีฬาผู้พิการสังกัดอยู่  สำหรับพนักงานตัวแทนนักกีฬาของเราได้ไปคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบอคเชีย ได้แก่ คุณสุบิน ทิพย์มะณี และ คุณนวลจันทร์ พลศิลา โดย คุณสุบิน คว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทย และ ยังได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2559 อีกด้วย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของตน เพื่อที่จะได้คว้าชัยกลับมาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และบริษัทฯ ต่อไป