บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมส่งกำลังใจให้กองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ


คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อม คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)มอบขนมไหว้พระจันทร์ เอส แอนด์ พี มูลค่า 1,420,000 บาท แด่สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อและเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพบกในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถ. วิภาวดี