เอส แอนด์ พี รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016


คุณกำธร ศิลาอ่อน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)รับมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” จาก พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016"โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559