S&P มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล


S&P มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคทรับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 : 2016 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ จากการคัดเลือก 100 บริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governace : ESG)ซึ่งปีนี้ S&P ได้รับมอบประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2