บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)
โครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบ พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559” โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ และ คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับมอบโล่ห์รางวัลในฐานะบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็นภาคีบุกเบิกโครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย