บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุ


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุ
เป็นบริษัทฯ แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ
(CAC Council)โดยคุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง ประจําไตรมาส 2/2559 ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559