S&P ร่วมสนับสนุนโครงการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล”


S&P  ร่วมสนับสนุนโครงการ “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล”

S&P ร่วมลงนาม MOU เข้าร่วมโครงการ"เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ ก้าวไกล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 12สิงหาคม 2559เมื่อวันศุกร์ที่ 22กรกฎาคม 2559ณ คริสตัล คอร์ต ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรไทยในการนำผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นเมนูอาหารในร้าน เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจการบริโภคอาหารสุขภพกันมากขึ้น และเอส แอนด์ พี เองก็ได้มีเมนูสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นพันธุ์ข้าวที่คนไทยคิดขึ้นเอง มีสารอาหารที่หลากหลายทั้งธาตุเหล็ก โฟเลท และที่สำคัญมีน้ำตาลต่ำ

สำหรับในร้านอาหารเอส แอนด์ พี สามารถสั่งเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไก่อบ ข้าวไรซ์เบอร์รี่คลุกกะปิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลาแซลมอนน้ำปลา นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออกจำหน่ายที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบอาหารแช่แข็ง 3เมนู ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่แกงเขียวหวานหมูและมะเขือม่วง ข้าวไรซ์เบอร์รี่แกงเผ็ดไก่และยอดมะพร้าว ข้าวผัดไรซ์เบอร์รี่ไก่และธัญพืช

ที่สำคัญ S&P ยังนำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการเข้าประกวดแข่งขันคุณภาพไส้กรอกทั่วโลก IFFA (Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse) มาจำหน่ายในร้านเอส แอนด์ พี และจะจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำทั่วไปภายในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของเอส แอนด์ พี ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก