คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016


คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum) ประจำปี 2016 โดยเป็น 1 ในสตรีผู้ประกอบการไทย จำนวน 10 ท่าน ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก H.E Mdm. Nguyen Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม ที่ผ่านมา