บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องปีที่ 3


คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 3จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีคุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณสุภาวดี หุตะสิงห ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ มาร่วมยินดี ณ โรงแรมดุสิตธานี