งานเลี้ยงฉลองชัย พนักงาน เอส แอนด์ พี ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย อาเซียนพาราเกมส์ 2015


บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงฉลองชัย พนักงานเอส แอนด์ พี ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย อาเซียนพาราเกมส์ 2015”เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559ณ ร้าน เอส แอนด์ พี สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง

บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองชัยแด่พนักงาน เอส แอนด์ พี ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 3-9 ธันวาคม ที่ผ่านมา และสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้จำนวน 25 เหรียญ นอกจากตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นพนักงานเอส แอนด์ พี แล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงานในบริษัทฯ โดยมีทั้งปฏิบัติงานสายสำนักงาน โรงงานเบเกอรี่ และปฏิบัติงานที่สาขาของ เอส แอนด์ พี ซึ่งทุกคนจะได้รับสวัสดิการเทียบเท่าพนักงานทุกประการนอกจากนี้บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยอาเซียนพาราเกมส์ทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ และประเทศชาติ ผู้บริหาร และพนักงาน เอส แอนด์ พี รู้สึกภาคภูมิใจในเป็นอย่างมาก และขอเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกท่านตลอดไป

กิจกรรมภายในงานมีการมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาทีมชาติไทยอาเซียนพาราเกมส์ทุกท่าน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ