My S&P Joy Card

ข้อมูลทั่วไป

 • ญี่ปุ่น อำนวยพร

 • 11 พฤษภาคม 2525

 • oraya@hotmail.com

 • ที่บ้าน : 024492388

  ที่ทำงาน : 023654879

ข้อมูลส่วนตัว

 • นางสาว

 • ญี่ปุ่น

 • อำนวยพร

 • YEEPOON

 • AMNUAIPORN

 • 25 กันยายน 2001

 • 1234567891234

 • ไทย

 • หญิง

 • โสด

ที่อยู่ปัจจุบัน

 • 2186

 • name_of_village$

 • บางจาก

 • เขตพระโขนง

 • กรุงเทพมหานคร

 • 10260

 • 0814044338

การศึกษา

 • สูงกว่าปริญญาตรี

อาชีพ

 • พนักงานบริษัท

รายได้บุคคลต่อเดือน (บาท)

 • 30,001 - 50,000

รูปแบบการสมัคร

กิจกรรมใดที่สนใจเป็นพิเศษ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 • ท่องเที่ยว, ตกแต่งบ้าน

"โดยการส่งคำขอนี้ ท่านตกลงรับเอกสารหรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ท่านสมัครนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อ สื่อสารสารใดๆ จากบริษัทฯ กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ S&P Joy Card โทร 0-2664-6200"