Brands and Businesses

S&P Bakery Shop & Corner

ร้านเบเกอรี่ที่เลือกทำเลเข้าหาลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ในแหล่งชุมชนทั่วไป เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เค้ก คุกกี้แซนด์วิชและขนมปัง พร้อมทั้งอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ โดยเน้นทำเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในแต่ละภาคของประเทศ