Brands and Businesses

THAI Restaurant : Contemporary Cuisine

ร้านอาหาร THAI ผสมผสานอาหาร เครื่องดื่ม และการตกแต่งที่ทันสมัย มีสไตล์ของโลกตะวันออกและตะวันตก ทำให้ลูกค้าอยู่ในภวังค์ของการประสานที่ลงตัว ตั้งอยู่นกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 สาขา