Brands and Businesses

Patio Thai : Joy of Eating

การนำเสนอแนวคิดของร้านอาหารที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแต่งและรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยให้กับคนท้องถิ่นของประเทศไต้หวัน ภายใต้สโลแกน Patio Thai Contemporary มี 2 สาขาในกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน