Brands and Businesses

Bangkok Jam

อาหารไทยที่ได้อิทธิพลจากประเทศใกล้เคียงรวมถึงญี่ปุ่น เป็นร้านสำหรับหนุ่มสาววัยทำงานที่ต้องการความทันสมัยทันใจทุกความต้องการ ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 1 สาขา